TZI, TGI – Ignition transformers
Downloads folder Name
Type of document
Size Edition Date Details
EAC Zertifikat Zündtransformatoren TZI, TGI (RU) Certificate 296kB 00 21.10.2020
GOST Zertifikat TZI, TGI (RU) Certificate 760kB 00 08.04.2019
TZI Certificate of compliance (UL,CSA) (DE, EN) Certificate 331kB 00 02.03.2023
TZI, TGI (DE) Operating instructions 2591kB 01.24 23.01.2024
TZI, TGI (EN) Operating instructions 1087kB 01.24 23.01.2024
TZI, TGI (FR) Operating instructions 1090kB 01.24 23.01.2024
TZI, TGI (IT) Operating instructions 1092kB 01.24 23.01.2024
TZI, TGI (ES) Operating instructions 1093kB 01.24 23.01.2024
TZI, TGI (NL) Operating instructions 1092kB 01.24 23.01.2024
TZI, TGI (DA) Operating instructions 1093kB 01.24 05.03.2024
TZI, TGI (EL) Operating instructions 1097kB 01.24 05.03.2024
TZI, TGI (NO) Operating instructions 1089kB 01.24 05.03.2024
TZI, TGI (PT) Operating instructions 1094kB 01.24 05.03.2024
TZI, TGI (SV) Operating instructions 1088kB 01.24 05.03.2024
TZI, TGI (CS) Operating instructions 1089kB 01.24 05.03.2024
TZI, TGI (HU) Operating instructions 1090kB 01.24 05.03.2024
TZI, TGI (PL) Operating instructions 1092kB 01.24 05.03.2024
TZI, TGI (RU) Operating instructions 1138kB 01.24 05.03.2024
TZI, TGI (TR) Operating instructions 1090kB 01.24 05.03.2024
TZI, TGI (DE, EN, FR, NL, IT, ES, DA, SV, NO, PT, EL, HU) Operating instructions 594kB 04.21 30.03.2021
TZI, TGI (EN) Technical Information 1207kB 08.22 06.07.2023
TZI, TGI (DE) Technical Information 1210kB 08.22 06.07.2023
TZI, TGI (FR) Technical Information 1211kB 08.22 06.07.2023
TZI, TGI EU-Konformitätserklärung (DE, EN) Certificate 1588kB 00 26.07.2022
TZI,TGI,ZE.ZEI,ZM (K OS Konformitätserklärung) (DE, EN) Certificate 274kB 03 11.05.2016
TZI..Z (TRS, TRE) (DE) Operating instructions 630kB 10.21 08.12.2021
TZI..Z (TRS, TRE) (EN) Operating instructions 526kB 10.21 08.12.2021