AKT – Kugelhähne
Sammelmappe Name
Dokumentart
Größe Edition Datum Details
AKT (DE) Technische Information 722kB 03.23 22.03.2023
AKT (EN) Technische Information 720kB 03.23 22.03.2023
AKT (FR) Technische Information 723kB 03.23 22.03.2023
AKT (ES) Technische Information 722kB 03.23 22.03.2023
AKT 15...50 R160 S/M (K OS Konformitätserklärung) (DE, EN) Zertifikat 59kB 03 12.04.2018
AKT, GEHV, GEH, LEH (HU) Betriebsanleitung 205kB 09.18 08.02.2019
AKT, GEHV, GEH, LEH (RU) Betriebsanleitung 223kB 09.18 08.02.2019
AKT, GEHV, GEH, LEH (PL) Betriebsanleitung 207kB 09.18 08.02.2019
AKT, GEHV, GEH, LEH (CS) Betriebsanleitung 205kB 09.18 08.02.2019
AKT, GEHV, GEH, LEH (TR) Betriebsanleitung 201kB 09.18 08.02.2019
AKT, GEHV, GEH, LEH (NL) Betriebsanleitung 202kB 09.18 24.10.2018
AKT, GEHV, GEH, LEH (ES) Betriebsanleitung 204kB 09.18 24.10.2018
AKT, GEHV, GEH, LEH (IT) Betriebsanleitung 203kB 09.18 24.10.2018
AKT, GEHV, GEH, LEH (FR) Betriebsanleitung 204kB 09.18 24.10.2018
AKT, GEHV, GEH, LEH (EN) Betriebsanleitung 202kB 09.18 24.10.2018
AKT, GEHV, GEH, LEH (DE) Betriebsanleitung 205kB 09.18 24.10.2018
AKT, GEHV, GEH, LEH (PT) Betriebsanleitung 205kB 09.18 29.01.2019
AKT, GEHV, GEH, LEH (NO) Betriebsanleitung 203kB 09.18 29.01.2019
AKT, GEHV, GEH, LEH (SV) Betriebsanleitung 203kB 09.18 29.01.2019
AKT, GEHV, GEH, LEH (DA) Betriebsanleitung 200kB 09.18 29.01.2019
AKT, GEHV, GEH, LEH (EL) Betriebsanleitung 208kB 09.18 29.01.2019
AKT...F160/G1 AKT...F50TAS (HTB) (nationales Zertifikat Schweiz) (DE, EN) Zertifikat 303kB 03 27.03.2018
AKT...F160C/CK (BMP 2009/142/EG GAD) (DE) Zertifikat 718kB 00 27.01.2016
AKT...F160C/CK (BMP 2009/142/EG GAD) (EN) Zertifikat 729kB 00 27.01.2016
AKT...F160C/CK (K OS Konformitätserklärung) (DE, EN) Zertifikat 321kB 01 27.01.2016
AKT...F160C/CK (nationales Zertifikat DE) (DE) Zertifikat 527kB 01 27.01.2016
AKT...F160C/CK (nationales Zertifikat DE) (EN) Zertifikat 538kB 01 27.01.2016
AKT...F160G ((EU)2016/426 GAR-EU) (EN) Zertifikat 92kB 02 09.04.2018
AKT...F160G ((EU)2016/426 GAR-EU) (DE) Zertifikat 91kB 02 09.04.2018
AKT...F160G (K OS Konformitätserklärung) (DE, EN) Zertifikat 60kB 04 09.04.2018
AKT...F160G (nationales Zertifikat DE) (DE) Zertifikat 97kB 05 27.01.2016
AKT...F160G1 (K OS Konformitätserklärung) (DE, EN) Zertifikat 63kB 05 09.04.2018
AKT...F160G1 (nationales Zertifikat DE) (DE) Zertifikat 102kB 04 24.04.2020
AKT...F160G1(BMP (EU)2016/426 GAR) (EN) Zertifikat 84kB 03 09.04.2018
AKT...F160G1(BMP (EU)2016/426 GAR) (DE) Zertifikat 84kB 03 09.04.2018
AKT...R160 S/M (BMP (EU)2016/426 GAR) (DE) Zertifikat 95kB 02 12.04.2018
AKT...R160 S/M (BMP (EU)2016/426 GAR) (EN) Zertifikat 97kB 02 12.04.2018
AKT...R160 S/M (nationales Zertifikat DE) (DE) Zertifikat 95kB 04 23.03.2020
AKT...R50B (K OS Konformitätserklärung) (DE, EN) Zertifikat 58kB 04 11.04.2018
AKT...R50B (nationales Zertifikat DE) (DE, EN) Zertifikat 119kB 06 12.11.2019
AKT...R50B BMP (BMP (EU)2016/426 GAR-EU) (DE) Zertifikat 99kB 03 08.02.2019
AKT...R50B BMP (BMP (EU)2016/426 GAR-EU) (EN) Zertifikat 104kB 03 08.02.2019
AKT...R50S, AKT...RpB3 (BMP 90/396/EWG GAD) (DE, EN) Zertifikat 242kB 01 27.01.2016
B00211 AKT (Certificate of compliance Zollunion-RUS-KAZ-BLR) (RU) Zertifikat 274kB 00 27.01.2016
B01439 (Konformitätserklärung Zollunion-RUS-KAZ-BLR) (RU) Zertifikat 604kB 00 27.01.2016
EAC Declaration Declaration AKT, GFK, VAS, VGP, VG, VAN, VR, VCS, VBY,VAN, VK (RU) Zertifikat 383kB 00 08.04.2019
EAC Declaration Declaration DH, MH, PIA, AKT, AKT..TAS, GEH, GEHV, GFK (RU) Zertifikat 326kB 00 02.10.2020
EAC Zertifikat DH,MH,PIA,AKT,GEH,GEHV (RU) Zertifikat 326kB 00 18.06.2020